Проект 3 – ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

През последните десет години в тясно сътрудничество и взаимно доверие с ръководството
на хотелския комплекс оборудвахме две големи многофункционални зали : Амфитеатрална
зала – “Импресия“ и Бална зала – “Белини“ разделяна на А, Б и В зони. Тази 2023 година бяхме
поканени отново да участвахме в обновяването на външната тераса Skyfall. Изградихме осем
зонова, матрична озвучителна система на фирма AUDAC с 36 броя противовлажни тонколони с
алуминиев корпус модел VIRO5D и 6 броя баси на ЕlectroVoice EVID-S10.1. Системата се
използва както за ежедневно фоново озвучаване, така и за DJ партита и участия. Благодарим
за доверието!

Нуждаете се от качествена услуга?

Нуждаете се от качествена услуга?

Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем да реализирате вашите идеи.